ýaýradylmak ýaý‧ra‧dyl‧mak işlik

 1. Pytradylyp goýulmak, dargadylyp goýulmak, pytradylmak.

 2. Paýlanmak, üleşdirilmek.

 3. Ýazgyn halda goýulmak, ýazylmak.

 4. Köpçülige mälim edilmek, äşgär edilmek, aýan edilmek.

  • Sagdyn meýilleriň ýaýradylmagyny agalyk ediji synplardan tama etmek bolmaz. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)


Duş gelýän formalary
 • ýaýradylan
 • ýaýradylanda
 • ýaýradylandan
 • ýaýradylandyr
 • ýaýradylanlardan
 • ýaýradylar
 • ýaýradyldy
 • ýaýradyljak
 • ýaýradyljakdygyny
 • ýaýradylmady
 • ýaýradylmaga
 • ýaýradylmagy
 • ýaýradylmagyna
 • ýaýradylmagynda
 • ýaýradylmagyndan
 • ýaýradylmagyny
 • ýaýradylmagynyň
 • ýaýradylmagyň
 • ýaýradylmak
 • ýaýradylmandyr
 • ýaýradylmany
 • ýaýradylmaýar
 • ýaýradylyp
 • ýaýradylypdy
 • ýaýradylypdyr
 • ýaýradylýan
 • ýaýradylýandygyna
 • ýaýradylýandygyny
 • ýaýradylýandyr
 • ýaýradylýar
 • ýaýradylýardy
 • ýaýradylýarlar