ýaýmak ýaý‧mak 1 işlik

[ýa:ýmak]

Gatygyň ýagyny almak üçin ýanlygyny yzyny üzmän, pişek bilen bulap durmak.

 • Mama ýanlyk ýaýmaga taýynlanyp durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol ertir basyryp giden gatygyny ýaýyp başlady. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

ýaýmak ýaý‧mak 2 işlik

[ýa:ýmak]

 1. Hamyry oklaw bilen iki tarapa togalap ýukaltmak, hamyra ýazgyn forma bermek.

  • Jomaly gaýtarýarlar, şonuň çelpegini ýaýmaga barýan. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Seçelendirip goýbermek, pytradyp goýbermek, ýaýratmak.

  • Gelni tamyň çüňňünde saçyny ýaýyp ýatyr. («Tokmak» žurnaly)

  • Bürenip al-elwan ýaglyk, Otyr ol gyz zülpüň ýaýyp. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýaýmak ýaý‧mak 3 işlik

 1. Giňden ýazmak, germek.

  • Soňra ol hem ganat ýaýyp, howlynyň depesine çykdy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

 2. Mälim etmek, aýan etmek, ýaýratmak.

  • Syryňy ile ýaýmak.


Duş gelýän formalary
 • ýaýaly
 • ýaýan
 • ýaýandygyny
 • ýaýandyr
 • ýaýany
 • ýaýar
 • ýaýardy
 • ýaýaryn
 • ýaýaryndan
 • ýaýasy
 • ýaýdy
 • ýaýdy-da
 • ýaýdylar
 • ýaýdym
 • ýaýdyr
 • ýaýdyň
 • ýaýgyn
 • ýaýma
 • ýaýmadyk
 • ýaýmaga
 • ýaýmagy
 • ýaýmagyny
 • ýaýmak
 • ýaýmakda
 • ýaýmakdan
 • ýaýmakdyr
 • ýaýmaklary
 • ýaýmalara
 • ýaýmaly
 • ýaýmasaň
 • ýaýmazlyk
 • ýaýmyş
 • ýaýsa
 • ýaýsaň
 • ýaýsyn
 • ýaýyp
 • ýaýypdy
 • ýaýypdylar
 • ýaýypdyr
 • ýaýyň
 • ýaýýan
 • ýaýýar
 • ýaýýardy
 • ýaýýarlar
 • ýaýýarys