ýaýla ýaý‧la

Mal bakylýan otluk sähra, öri meýdany, ýaýlag.

 • Çopan-çolukdyr diýenin diýse, ol ýerde goýun sürüsi gezer ýaly ýaýla-da ýokdy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)


Duş gelýän formalary
 • ýaýla-da
 • ýaýlada
 • ýaýladaky
 • ýaýladan
 • ýaýlalar
 • ýaýlalara
 • ýaýlalarda
 • ýaýlalardaky
 • ýaýlalary
 • ýaýlalarymyzy
 • ýaýlalaryna
 • ýaýlalarynda
 • ýaýlalaryň
 • ýaýlaly
 • ýaýlam
 • ýaýlama
 • ýaýlamy
 • ýaýlany
 • ýaýlanyň
 • ýaýlasy
 • ýaýlasyna
 • ýaýlasynda
 • ýaýlasyndaky
 • ýaýlasyndan
 • ýaýlasyny
 • ýaýlasynyň
 • ýaýlaň
 • ýaýlaňy