ýaýkanjyramak ýaý‧kan‧jy‧ra‧mak işlik

Iki baka yranjyramak, çaýkanjyramak.

  • Öz öýlerine tarap ýaýkanjyrap gitdi. («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
  • ýaýkanjyrap