ýaýkalamak ýaý‧ka‧la‧mak işlik

Eýläk-beýläk ýaýkamak, iki tarapa hereket etdirmek, eýläk-beýläk çaýkamak.

  • Anton aga hem kellesini ýaýkap güldi. (H. Ysmaýylow, Iki atanyň ogly)

  • Eline elek alyp, iki baka ýaýkap başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sekretar kellesini ýaýkap makullady. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)


Duş gelýän formalary
  • ýaýkalap