ýaýkaşmak ýaý‧kaş‧mak işlik

Köp bolup ýaýkamak, birnäçe bolup yralamak, çaýkamak.

  • Bä, hakykat! -- diýşip, kolhozçylar başlaryny ýaýkaşdylar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ýaýkaşdylar
  • ýaýkaşyp