ýaýjyk ýaý‧jyk

[ýa:ýjyk]

 1. Anatomiýa Döşüň ýokarsyndaky iki tarapa aýrylyp gidýän süňk, bukawlyk.

 2. Pružina.

  • Diwanyň ýaýjygy Babagulyny ýokaryk towusdyryp goýberdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaýjyk - ýaýjygy.


Duş gelýän formalary
 • ýaýjyga
 • ýaýjygy
 • ýaýjygyna
 • ýaýjygynyň
 • ýaýjygyň
 • ýaýjyklar
 • ýaýjyklary
 • ýaýjyklarynyň
 • ýaýjyklaryň
 • ýaýjykly