ýaýdanyşlyk ýaý‧da‧nyş‧lyk

  1. Köp bolup ýaýdanyp durmak, birnäçe bolup ikirjiňleşip durmak.

  2. Köp bolup ätiýaç etmek, bir näçe bolup çekinişip, gorkuşyp durmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaýdanyşlyk - ýaýdanyşlygy.