ýaýdanjaňlyk ýaý‧dan‧jaň‧lyk

  1. Bir işi etjek bolup ikirjiňläp ýörmeklik, ýaýdanjaň bolmaklyk.

    • Iki ýyl mundan öňki ýaýdanjaňlygy üçin ol özüne gyjalat berýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Ätiýaç edijilik, gorky etmeklik, çekinijilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaýdanjaňlyk - ýaýdanjaňlygy.


Duş gelýän formalary
  • ýaýdanjaňlygy
  • ýaýdanjaňlygymyz