ýaýbaňlandyrmak ýaý‧baň‧lan‧dyr‧mak işlik

Giň möçberde alyp barmak, ýokary derejede ösdürmek, gerimini artdyrmak, giň gerim aldyrmak, güýçlendirmek.


Duş gelýän formalary
 • ýaýbaňlandyran
 • ýaýbaňlandyrarlar
 • ýaýbaňlandyrdy
 • ýaýbaňlandyrmaga
 • ýaýbaňlandyrmagy
 • ýaýbaňlandyrmagynyň
 • ýaýbaňlandyrmak
 • ýaýbaňlandyrmakda
 • ýaýbaňlandyrmaklyga
 • ýaýbaňlandyrmaklyk
 • ýaýbaňlandyrmaly
 • ýaýbaňlandyryp
 • ýaýbaňlandyrypdyr
 • ýaýbaňlandyrypdyrlar
 • ýaýbaňlandyrýandygyny
 • ýaýbaňlandyrýar
 • ýaýbaňlandyrýardy