ýaýaplamak ýa‧ýap‧la‧mak işlik

Ýalynjaňlyk etmek, ýaranjaňlyk etmek.

  • Biriniň öňünde ýaýaplap durmak.


Duş gelýän formalary
  • ýaýaplady
  • ýaýaplamazlyga
  • ýaýaplap
  • ýaýaplaýan
  • ýaýaplaýardy
  • ýaýaplaýarsyňyz