ýüwrüklik ýüw‧rük‧lik

seret ýyldamlyk

  • Taýyň ýüwrükligi git-gide artýar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüwrüklik - ýüwrükligi.


Duş gelýän formalary
  • ýüwrükligi