ýüwürdilmek ýü‧wür‧dil‧mek işlik

Dokamak üçin dokmanyň erşini gerip, taýýar edip goýmak.

  • Öýüň gapböwründe ýüwürdilen düýp halynyň üstünde aýnanyň ýeke özi oturyp, başyny aşak salyp, dokma dokaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ýüwürdildi
  • ýüwürdilen
  • ýüwürdilende
  • ýüwürdiler
  • ýüwürdiler-de
  • ýüwürdilip
  • ýüwürdilmegine