ýürekse ýü‧rek‧se

Ajygylanda iýilýän sähelçe zat, biraz garbanmak üçin iýilýän zat.

  • Ýürekse edinmek. Ýürekse bolar ýaly çörek iýmek.


Duş gelýän formalary
  • ýürekselik