ýüreklilik ýü‧rek‧li‧lik at

  1. Gorkmazaklyk, gaýratlylyk, mertlik, batyrlyk.

    • Adamzadyň iň gowy sypatlary: bu, birinjiden, söýgüdir, ikinjiden, ýüreklilikdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Dogumlylyk, yhlaslylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüreklilik - ýürekliligi.


Duş gelýän formalary
  • ýüreklilige
  • ýürekliligi
  • ýürekliligimiziň
  • ýürekliligine
  • ýürekliligiň
  • ýüreklilikdir