ýürekdeşlik ýü‧rek‧deş‧lik

 1. Biri-biriňe mähirli aragatnaşykda bolmaklyk.

  • Balalarym, siz uçmanyň ak guşy ýaly gülşüň, oýnaşyň, ömür sürüň, men siziň ýürekdeşligiňize, agzybirligiňize guwanaryn ýörerin -- diýdi -de, agtygynyň elinden tutup, eýwana çykdy.

 2. Ýürekden turujylyk, pikirdeşlik, ugurdaşlyk.

  • Ýürekdeşlik bildirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýürekdeşlik - ýürekdeşligi.


Duş gelýän formalary
 • ýürekdeşlige
 • ýürekdeşligi
 • ýürekdeşligini
 • ýürekdeşligiň
 • ýürekdeşligiňize
 • ýürekdeşlikden