ýürekdeş ýü‧rek‧deş

 1. Biri-birine pugta ynanýan, biri bilen mähirli aragatnaşykda bolan.

  • Emma iki ýürekdesiň gülküsi onçakly batly çykmady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çyn ýürekdeş, mähribanym, bar mydarym sen meniň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 2. Ýürekden turýan, pikirdeş, ugurdaş.

  • Şular ýaly ýürekdeş maslahatlarda Muhammedow, minnetdarlyk bildirýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýürekdeşiň
 • ýürekdeşlige
 • ýürekdeşligi
 • ýürekdeşligini
 • ýürekdeşligiň
 • ýürekdeşligiňize
 • ýürekdeşlik
 • ýürekdeşlikden