ýüpekli ýü‧pek‧li sypat

Ýüpek garylan, ýüpek gatanjy bolan, tüýs nah bolmadyk.

  • Ýüpekli Hywa donuny egnine atan Gulman baý eýwana çykdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)