ýüpekçilik ýü‧pek‧çi‧lik

Oba hojalygynyň gurçuk tutup pile almak bilen meşgul bolýan pudagy.

  • Bize hökman gerek şu ýüpekçilik, Gowy zat şu ýüpek, söýýär köpçülik. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)

  • Ýüpekçilik işi ymykly ylmy esasa goýuldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüpekçilik - ýüpekçiligi.


Duş gelýän formalary
  • ýüpekçilige
  • ýüpekçiligi
  • ýüpekçiligidir
  • ýüpekçiligiň