ýüpekçi ýü‧pek‧çi at

Ýüpekçilik boýunça spesialist, gurçuk tutup pile taýýarlamak bilen meşgul bolýan adam.

 • Her bir kolhozda ýüpekçileriň ýörite brigadasy bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ýüpekçiler gurçuk tutmak möwsümine taýýarlyk görýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Ýüpekçi gözeller aýdymlar aýtdy. (R. Seýidow, Bagtlylar)


Duş gelýän formalary
 • ýüpekçiler
 • ýüpekçileri
 • ýüpekçileriň
 • ýüpekçilige
 • ýüpekçiligi
 • ýüpekçiligidir
 • ýüpekçiligiň
 • ýüpekçilik