ýülmenmek ýül‧men‧mek işlik

Ýülmenek edilmek, ýylmanyp ýüzi gyrdalmak, taýpy bolmak.

  • Her bir daş şeýle bir gowy ýülmenipdir. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Daşynyň ak galaýysy ýülmenen mis jamy orta goýdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • ýülmenen
  • ýülmenipdir
  • ýülmenmek