ýükletmek ýük‧let‧mek işlik

Ýük urdurmak, ýük basdyrmak.

  • Bitertip ýükletseň, şondan köp ýerleşmez. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýükletmek - ýükledýär, ýükleder, ýükledipdir.


Duş gelýän formalary
  • ýükledip
  • ýükledipdir-de
  • ýükletdi-de
  • ýükletme
  • ýükletmegiň
  • ýükletmek
  • ýükletseň