ýükleşmek ýük‧leş‧mek işlik

Ýük ýüklemäge kömek etmek, ýük urmaga kömekleşmek.

  • Durdy meniň ähli goşumy maşyna ýükleşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ýükleşdi
  • ýükleşip