ýörmemek ýör‧me‧mek işlik

[ýö:rmemek]

Matanyň gyrasyny üstaşyr sanjyp tikmek, gapjap tikmek.

 • Köýnegiň ýene sähelçe ýörmemeli ýeri galdy.


Duş gelýän formalary
 • ýörmedi
 • ýörmedigem
 • ýörmediler
 • ýörmedim
 • ýörmediň
 • ýörmegin
 • ýörmejegiňe
 • ýörmeme
 • ýörmemek
 • ýörmemeli
 • ýörmese
 • ýörmese-de
 • ýörmesek-de
 • ýörmeseler
 • ýörmeselerem
 • ýörmesem-de
 • ýörmesene
 • ýörmeseň
 • ýörmesin
 • ýörmesinler
 • ýörmeýän
 • ýörmeýän-de
 • ýörmeýändigine
 • ýörmeýändiklerine
 • ýörmeýänim
 • ýörmeýänligini
 • ýörmeýär
 • ýörmeýärdi
 • ýörmeýärdiler
 • ýörmeýärler
 • ýörmäli
 • ýörmäliň
 • ýörmän
 • ýörmändigini
 • ýörmäniň
 • ýörmänsoň
 • ýörmäp
 • ýörmäýin
 • ýörmäň