ýörjen-ýörjen ýör‧jen-ýör‧jen

ýörjen-ýörjen (bolmak)

Etmek ýaňy aýak bitip ýöräp başlamak, patdyk-putduk edip ýörejek bolmak, çala ýöräp başlamak.

  • Oňa ýörjen-ýörjen eden, dil öwreden kim? («Mydam Taýýar» gazeti)