ýörite ýö‧ri‧te

[ýöri:te]

 1. Bir zat üçin aýratyn niýetlenen, aýratyn bir maksat üçin gönükdirilen.

  • Ol ýörite salnan giň ýagty jaýda ýaşaýar. Batereaýa garşy göreşiji ýörite bir wzwod yzdan bir ýerden şol batareýa ok atýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Diňe bir zat üçin, aýratyn.

  • Gelin edin, toi et bakaly, onsoň ýörite geläýeris -- diýşip gitdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bu barada ýörite leksiýa boljak öýdýän. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýörite-de
 • ýöriteleýin
 • ýöritelik