ýörelge ýö‧rel‧ge

 1. Köneden däp bolup galan dessur, kada-kanun.

 2. Ýolbaşçylyk görkezmesini berýän ugur, alnyp barylýan ugur.

  • Şolaryň ýörelgesi, belki, biziň ýaly heniz ätmesini öwrenmedik gözsüzlere-de ýoda bolar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýörelgede
 • ýörelgeden
 • ýörelgedi
 • ýörelgedir
 • ýörelgedäki
 • ýörelgeler
 • ýörelgelerde
 • ýörelgelerden
 • ýörelgelerdir
 • ýörelgelere
 • ýörelgelerem
 • ýörelgeleri
 • ýörelgeleridir
 • ýörelgelerimiz
 • ýörelgelerimizde
 • ýörelgelerimizdir
 • ýörelgelerimize
 • ýörelgelerimizi
 • ýörelgelerimiziň
 • ýörelgelerimiň
 • ýörelgelerin
 • ýörelgelerinde
 • ýörelgelerinden
 • ýörelgelerine
 • ýörelgelerini
 • ýörelgeleriniň
 • ýörelgeleriň
 • ýörelgeleriňem
 • ýörelgeleriňi
 • ýörelgeleýin
 • ýörelgesi
 • ýörelgesidir
 • ýörelgesinde
 • ýörelgesinden
 • ýörelgesindäki
 • ýörelgesine
 • ýörelgesini
 • ýörelgesiniň
 • ýörelgä
 • ýörelgäm
 • ýörelgämiz
 • ýörelgämizdir
 • ýörelgämize
 • ýörelgämiziň
 • ýörelgäni
 • ýörelgäniň
 • ýörelgäň
 • ýörelgäňi