ýöntem ýön‧tem

[ýö:ntem]

 1. Çala görýän, gowy görmeýän.

  • Garly özüniň ýöntem gözlerini on-on bäş ädim aradaşlykda duran atla baka dikdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Dogumly däl, sölpi, türkana, sada.

  • Biziň sakçylarymyz ýöntem, Wüşi bilen jammy goltugy tüpeňli uklap ýatýarlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýöntem iňňe

Iňňäniň bir görnüşi.


Duş gelýän formalary
 • ýöntemdi
 • ýöntemdir
 • ýöntemem
 • ýöntemje
 • ýöntemleriň
 • ýöntemligi
 • ýöntemlik
 • ýöntemlikden
 • ýöntemlikdir