ýönelmek ýö‧nel‧mek işlik

[ýö:nelmek]

Bir tarapa ugramak, bir ugra gitmek, bir ugra ýöremek.

 • Halnazar oňa gulak asman sakgalyny sypap, öz öýüne bakan ýöneldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýöneldi
 • ýöneldi-de
 • ýöneldiler
 • ýöneldim
 • ýönelen
 • ýönelende
 • ýönelenden
 • ýönelenem
 • ýönelenini
 • ýönelip
 • ýönelipdi
 • ýönelipdir
 • ýöneljek
 • ýönelmegi
 • ýönelmek
 • ýönelmeklik
 • ýönelmekçi
 • ýönelmezinden
 • ýönelýän
 • ýönelýändigini
 • ýönelýär
 • ýönelýärdiler