ýöňkemek ýöň‧ke‧mek işlik

Garalyk ýapmak, töhmet etmek.

 • Ýoldaş Berkeliýewe beýle agyr günäler ýöňkemäge bizde esas ýok -- diýip, ol berk ses bilen mälim etdi. (N. Jumaýew, Ak derek)

 • Maňa garalyk ýöňkemäge çalyşýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Men şol beýannamalary günäkärleýänlere ýöňkeýärdim. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • ýöňkedi
 • ýöňkeme
 • ýöňkemek
 • ýöňkemeler
 • ýöňkemelerde
 • ýöňkemelere
 • ýöňkemeleri
 • ýöňkemelerinde
 • ýöňkemeleriniň
 • ýöňkemeleriň
 • ýöňkemeli
 • ýöňkemesi
 • ýöňkemesinde
 • ýöňkemesiniň
 • ýöňkemäge
 • ýöňkemäni
 • ýöňkemäniň
 • ýöňkeýän
 • ýöňkeýär
 • ýöňkeýärdim
 • ýöňkeýärler
 • ýöňkäp