ýöňkeme ýöň‧ke‧me

Grammatik termin Atlaryň soňuna degişli goşulmalar goşulyp, bir zadyň kime, nämä degişlidigini görkezip gelýän grammatik kategoriýa.

 • Atlar ýöňkeme bilen üýtgäninde, degişliligi aňladýarlar.


Duş gelýän formalary
 • ýöňkemede
 • ýöňkemeden
 • ýöňkemedäki
 • ýöňkemeler
 • ýöňkemelerde
 • ýöňkemelerdäki
 • ýöňkemelere
 • ýöňkemeleri
 • ýöňkemelerinde
 • ýöňkemeleriniň
 • ýöňkemeleriň
 • ýöňkemeli
 • ýöňkemesi
 • ýöňkemesinde
 • ýöňkemesiniň
 • ýöňkemä
 • ýöňkemäni
 • ýöňkemäniň