üznüksiz

Arasy üzülmän, dyngysyz, birsyhly.

 • Aýsoltanyň üznüksiz sowal-jogaby Begenji biraz öwrenişdirdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ol şelaýynlyk bilen üznüksiz gülýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ol elindäki dürbüsi bilen üznüksiz garaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • üznüksizdigini
 • üznüksizdir
 • üznüksizdirler
 • üznüksizligi
 • üznüksizligidir
 • üznüksizliginde
 • üznüksizliginden
 • üznüksizligine
 • üznüksizligini
 • üznüksizliginiň
 • üznüksizligiň
 • üznüksizlik
 • üznüksizlikde