üzmek 1 işlik

 1. Bir zady ýolmak, ýolup böleklere bölmek, ýolup aýyrmak (ýüp, ýüplük we ş. m. hakda).

 2. Ýolup almak, ýolmak.

  • Aýsoltanyň gowaça ýapragyny üzüp, ysgap duranyny gören Begenç, oňa hyrydar seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Aýlar okan hatyn basyp bagryna, Bägülüň gunçasyn ysgady, üzdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem üzmek - üzdüm, üzdüň, üzüpdir.

içini üzmek

seret

 • Mallar ýorunjanyň içini üzüpdir.

ömrüni üzmek

seret ömür

örküni üzmek

seret örk

 • Hatda onuň ýerden örküni üzenini hem saýgarman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

üzmek 2 işlik

Bergiň baryny bermek, borjuňy bergi hasaplaşmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem üzmek - üzdüm, üzdüň, üzüpdir.


Duş gelýän formalary
 • üzdi
 • üzdi-de
 • üzdügim
 • üzdük
 • üzdüler
 • üzdüm
 • üzeliň
 • üzem
 • üzen
 • üzende
 • üzendigi
 • üzendigini
 • üzeni
 • üzenleri
 • üzenligi
 • üzensoň
 • üzer
 • üzerden
 • üzere
 • üzeri
 • üzerin
 • üzeris
 • üzerli
 • üzersiň
 • üzesi
 • üzjek
 • üzleri
 • üzlerinde
 • üzlük
 • üzme
 • üzmedi
 • üzmedigini
 • üzmedik
 • üzmegi
 • üzmegine
 • üzmegini
 • üzmegiň
 • üzmek
 • üzmekde
 • üzmekden
 • üzmeklige
 • üzmekligi
 • üzmekligiň
 • üzmeklik
 • üzmeli
 • üzmelidigini
 • üzmesem
 • üzmezden
 • üzmezlige
 • üzmezligi
 • üzmezlik
 • üzmeýär
 • üzmeýärdi
 • üzmäge
 • üzmän
 • üzmändir
 • üzmäniň
 • üzmänligi
 • üzmäň
 • üzse
 • üzsek
 • üzsem
 • üzseň
 • üzseňiz
 • üzäýiň
 • üzäýjek
 • üzäýmek
 • üzäýmeli
 • üzübem
 • üzüp
 • üzüpdi
 • üzüpdir
 • üzüpdirler
 • üzüň
 • üzýän
 • üzýänçä
 • üzýär
 • üzýärdi
 • üzýärdiler
 • üzýärler