üzlem-saplam

  1. Arasy açyk, her ýerde biri, bölek-bölek.

  2. Yzygiderli däl, çendan bir, käwagt bir.

    • Näme üçindir olar örän üzlem-saplam haýal hereket edýärdiler. («Mydam taýýar» gazeti)

    • Üzlem-saplam çykýan monjuk sesiniň yzy kesilmeýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • üzlem-saplamdy
  • üzlem-saplamlyk