üzüşmek ü‧züş‧mek 1 işlik

Üzmäge kömek etmek, üzmäge kömekleşmek, ýoluşmak.

üzüşmek ü‧züş‧mek 2 işlik

Biriniň bergisini töleşmek, tölemäge kömekleşmek.