üzüşdirmek ü‧züş‧dir‧mek 1 işlik

Üzüp çykmak, ýoluşdyryp aýryşdyrmak.

üzüşdirmek ü‧züş‧dir‧mek 2 işlik

Bar bolan bergileriňi üzüp çykmak, bergileriňi berişdirmek.


Duş gelýän formalary
  • üzüşdirmek