üýtgetmek işlik

 1. Başga görnüşe salmak, üýtgeýşe sezewar etmek, owalkydan başga hala geçirmek, özgertmek.

  • Ol kararynyň soňuny üýtgetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Biriniň ýa-da bir zadyň ýerine başga birini ýa-da bir zady goýmak, çalşyrmak, täzelemek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üýtgetmek - üýtgedýär, üýtgeder, üýtgedipdir.


Duş gelýän formalary
 • üýtgedeliň
 • üýtgedemok
 • üýtgeden
 • üýtgedende
 • üýtgedendigi
 • üýtgedendigine
 • üýtgedendiklerini
 • üýtgedendir
 • üýtgedenimizde
 • üýtgedeninden
 • üýtgedenine
 • üýtgedeniňde
 • üýtgedenlerinde
 • üýtgedenleriň
 • üýtgedenok
 • üýtgedensoň
 • üýtgeder
 • üýtgederdi
 • üýtgederdiňiz
 • üýtgedere
 • üýtgederin
 • üýtgederler
 • üýtgederli
 • üýtgedersiň
 • üýtgedeýin
 • üýtgedip
 • üýtgedipdi
 • üýtgedipdir
 • üýtgedipdir-de
 • üýtgedipdirler
 • üýtgediň
 • üýtgedäýen
 • üýtgedäýmeseň
 • üýtgedýän
 • üýtgedýändigi
 • üýtgedýändigini
 • üýtgedýänem
 • üýtgedýänligini
 • üýtgedýänçä
 • üýtgedýär
 • üýtgedýärdi
 • üýtgedýärin
 • üýtgedýäris
 • üýtgedýärler
 • üýtgetdi
 • üýtgetdik
 • üýtgetdiler
 • üýtgetdim
 • üýtgetjegine
 • üýtgetjek
 • üýtgetme
 • üýtgetmedi
 • üýtgetmedi-de
 • üýtgetmedik
 • üýtgetmedim
 • üýtgetmegi
 • üýtgetmegidir
 • üýtgetmeginde
 • üýtgetmeginden
 • üýtgetmegine
 • üýtgetmegini
 • üýtgetmeginiň
 • üýtgetmegiň
 • üýtgetmejek
 • üýtgetmejekdiklerini
 • üýtgetmek
 • üýtgetmekde
 • üýtgetmekden
 • üýtgetmekdir
 • üýtgetmekleri
 • üýtgetmeklerine
 • üýtgetmeklerini
 • üýtgetmekleriniň
 • üýtgetmeklige
 • üýtgetmekligi
 • üýtgetmekliginiň
 • üýtgetmekligiň
 • üýtgetmeklik
 • üýtgetmekçi
 • üýtgetmeler
 • üýtgetmelerde
 • üýtgetmelerden
 • üýtgetmelere
 • üýtgetmeleri
 • üýtgetmelerin
 • üýtgetmelerine
 • üýtgetmelerini
 • üýtgetmeleriniň
 • üýtgetmeleriň
 • üýtgetmeli
 • üýtgetmelidi
 • üýtgetmelidigi
 • üýtgetmelidigine
 • üýtgetmelidigini
 • üýtgetmelidir
 • üýtgetmese
 • üýtgetmese-de
 • üýtgetmesi
 • üýtgetmesine
 • üýtgetmesini
 • üýtgetmesiniň
 • üýtgetmez
 • üýtgetmezden
 • üýtgetmezlige
 • üýtgetmezlik
 • üýtgetmeýän
 • üýtgetmeýänligindedir
 • üýtgetmeýär
 • üýtgetmeýärler
 • üýtgetmäge
 • üýtgetmän
 • üýtgetmändigi
 • üýtgetmändir
 • üýtgetmäne
 • üýtgetmäni
 • üýtgetmäniň
 • üýtgetmäň
 • üýtgetse
 • üýtgetse-de
 • üýtgetsek
 • üýtgetseler
 • üýtgetsem-de
 • üýtgetseň
 • üýtgetseň-de