üçlük üç‧lük

 1. Üçi bildirýän sifr.

 2. Ýetişigiň bäş bally sistemasynda «kanagatlanarly», «orta» diýen bahany aňladýan san.

  • Ol okuwda öz ene dilinden beýleki predmetlerden örän kynçylyk bilen üçlük, dörtlük almagy başarýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Üç gülli oýnalýan kart.

  • Üçlük kerpiç.

 4. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üçlük - üçlügi.


Duş gelýän formalary
 • üçlüge
 • üçlügi
 • üçlügini
 • üçlüginiň
 • üçlügiň
 • üçlükden
 • üçlükler
 • üçlüklerde
 • üçlüklerden
 • üçlükleriň
 • üçlükleýin
 • üçlüksiz