üçem ü‧çem

  1. Üç sandan ybarat bolan, üç sany.

    • Öýüň töwereginde üçem owlakly geçi görünýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Aşyk oýnunyň bir görnüşi.


Duş gelýän formalary
  • üçemiň
  • üçemlere
  • üçemlerini
  • üçemli