üçburçlyk üç‧burç‧lyk

Geometriýa Biri-birini kesip geçýän çyzyklaryň netijesinde üç sany içki burç emele gelýän geometrik figura.

 • Üçburçluklaryň meňzeşliklerinden taraplaryň proporsionallygy gelip çykýar. («Fizika» kursy)

 • Biziň çaknyşjak meýdançamyz eýlesi-beýlesi düzüw üçburçluk diýen ýalydy. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üçburçlyk - üçburçlygy.


Duş gelýän formalary
 • üçburçlyga
 • üçburçlygy
 • üçburçlygynda
 • üçburçlygyndan
 • üçburçlygynyň
 • üçburçlygyň
 • üçburçlykdaky
 • üçburçlykdan
 • üçburçlyklar
 • üçburçlyklara
 • üçburçlyklardan
 • üçburçlyklary
 • üçburçlyklaryň
 • üçburçlykly