üçürdik ü‧çür‧dik

  1. Işmegiň we bükdürmegiň bir görnüşi.

  2. Düýäniň ylgawynyň, çapuwynyň bir görnüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üçürdik - üçürdigi.


Duş gelýän formalary
  • üçürdigine