özygtyýarlylyk ö‧zyg‧ty‧ýar‧ly‧lyk

[ö:zygtyýarlylyk]

Özhäkimiýetlilik, özbaşdaklyk, garaşsyzlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem özygtyýarlylyk - özygtyýarlylygy.


Duş gelýän formalary
  • özygtyýarlylygy
  • özygtyýarlylygymyzdan
  • özygtyýarlylygymyzyň
  • özygtyýarlylygyna
  • özygtyýarlylygyndan
  • özygtyýarlylygyny
  • özygtyýarlylygynyň