özleşdirmek işlik

[ö:zleşdirmek]

 1. Bir zada pugta düşünmek, bir zady öwrenmek, doly derejede bilmek.

  • Biz himiýa sapagynda bir gezekki geçilýän temany tejribe üsti bilen özleşdirýäris. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Bir işiň tärini ele almak.


Duş gelýän formalary
 • özleşdirdi
 • özleşdirdigiçe
 • özleşdirdik
 • özleşdirdiler
 • özleşdireliň
 • özleşdiren
 • özleşdirende
 • özleşdirenden
 • özleşdirendigi
 • özleşdirendigimiz
 • özleşdirendigini
 • özleşdirendikleri
 • özleşdirendiklerinden
 • özleşdirendiklerine
 • özleşdirendiklerini
 • özleşdirenimizden
 • özleşdireninden
 • özleşdirenine
 • özleşdirenlerinde
 • özleşdirenlerinden
 • özleşdirenligi
 • özleşdirer
 • özleşdirerler
 • özleşdirerlik
 • özleşdiribem
 • özleşdirip
 • özleşdiripdi
 • özleşdiripdir
 • özleşdiripdirler
 • özleşdirjek
 • özleşdirme
 • özleşdirmedik
 • özleşdirmegi
 • özleşdirmegidir
 • özleşdirmeginde
 • özleşdirmeginden
 • özleşdirmegine
 • özleşdirmegini
 • özleşdirmeginiň
 • özleşdirmegiň
 • özleşdirmek
 • özleşdirmekde
 • özleşdirmekden
 • özleşdirmekdir
 • özleşdirmekleri
 • özleşdirmeklerinde
 • özleşdirmeklerine
 • özleşdirmeklerini
 • özleşdirmekleriniň
 • özleşdirmeklige
 • özleşdirmekligi
 • özleşdirmekligine
 • özleşdirmekligini
 • özleşdirmekliginiň
 • özleşdirmekligiň
 • özleşdirmeklik
 • özleşdirmeklikde
 • özleşdirmekçi
 • özleşdirmeli
 • özleşdirmelidi
 • özleşdirmelidigini
 • özleşdirmelidir
 • özleşdirmelidirler
 • özleşdirmesi
 • özleşdirmezden
 • özleşdirmezligi
 • özleşdirmezlik
 • özleşdirmeýän
 • özleşdirmeýändigimiziň
 • özleşdirmeýär
 • özleşdirmeýärler
 • özleşdirmäge
 • özleşdirmän
 • özleşdirmändi
 • özleşdirmändigi
 • özleşdirmäni
 • özleşdirmäniň
 • özleşdirmänsiň
 • özleşdirse
 • özleşdirýän
 • özleşdirýändigi
 • özleşdirýändigimden
 • özleşdirýändigine
 • özleşdirýändigini
 • özleşdirýänlerden
 • özleşdirýänligi
 • özleşdirýänçä
 • özleşdirýär
 • özleşdirýärdi
 • özleşdirýärdiler
 • özleşdirýärin
 • özleşdirýäris
 • özleşdirýärler