özge öz‧ge

 1. Başga, beýleki.

  • Gurt özge wagty hem öz sypaty barada oýlansa oýlanýandyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Keseki, gaýry, ýat.

  • Özge duşmanyň bolmasa, babadaşyň ýokmudy. (nakyl)

  • Iki ýakyn uruşsa, özgelere iým bolar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • özgede
 • özgeden
 • özgeler
 • özgelerde
 • özgelerden
 • özgelere
 • özgelerem
 • özgeleri
 • özgeleridir
 • özgelerini
 • özgeleriň
 • özgeleriňem
 • özgelik
 • özgesi
 • özgesinde
 • özgesinem
 • özgesini
 • özgesiniň
 • özgeçe
 • özgä
 • özgäni
 • özgäniň
 • özgäň
 • özgäňiz