özbaşdaklyk

[ö:zbaşdaklyk]

 1. Hiç zatdan asyly dällik, bagly dällik, garaşsyzlyk.

 2. Özüňçe hereket edijilik, öz kelläň bilen iş görmeklik.

  • Eziziň özbaşdaklygy, onda-da göni baýlaryň üstünden düşmegi Halnazara ýaramady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Aýratynlyk, ýekelik özbaşdaklykda ýaşamak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem özbaşdaklyk - özbaşdaklygy.


Duş gelýän formalary
 • özbaşdaklyga
 • özbaşdaklygy
 • özbaşdaklygymyzy
 • özbaşdaklygyna
 • özbaşdaklygynda
 • özbaşdaklygyndan
 • özbaşdaklygyny
 • özbaşdaklygynyň
 • özbaşdaklygyň
 • özbaşdaklygyňy
 • özbaşdaklykda
 • özbaşdaklykdan
 • özbaşdaklyklar
 • özbaşdaklyklary
 • özbaşdaklyklaryna
 • özbaşdaklyklaryny
 • özbaşdaklyklarynyň