özbaşdak öz‧baş‧dak

[ö:zbaşdak]

 1. Beýlekilerden aýry, hiç kime bagly bolmadyk, garaşsyz.

  • Feodallar doly özbaşdak bolmaga çalyşypdyrlar. (Orta asyrlar taryhy)

  • Mehinli indi özbaşdak bir hojalygyň eýesi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Özüçe hereket edýän, öz güýjüne daýanýan, öz kellesi bilen işlemegi başarýan.

  • Ol özbaşdak adam diýip aýdýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Öz güýjüň bilen, ýekelikde, aýratyn.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem özbaşdak - özbaşdagy.


Duş gelýän formalary
 • özbaşdakdy
 • özbaşdakdygyny
 • özbaşdakdyr
 • özbaşdakly
 • özbaşdaklyga
 • özbaşdaklygy
 • özbaşdaklygymyzy
 • özbaşdaklygyna
 • özbaşdaklygynda
 • özbaşdaklygyndan
 • özbaşdaklygyny
 • özbaşdaklygynyň
 • özbaşdaklygyň
 • özbaşdaklygyňy
 • özbaşdaklyk
 • özbaşdaklykda
 • özbaşdaklykdan
 • özbaşdaklylygyny