öwretmek öw‧ret‧mek işlik

 1. Birine bilim bermek, okadyp hünär aldyrmak.

  • Meniň islegim: okamak soňra bolsa başgalara öwretmek. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Bir işe girişmegi meýil etdirmek, türgenleşdirmek.

  • Joralary oňa aýdym aýdyp, tans etmegi we hiňňildikde uçmagy öwretdiler. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Maňa welosipet sürmegi hem öwretdi. («Pioner» žurnaly)

 3. Nesihat bermek, maslahat bermek, akyl bermek.

  • Men ony agzybir ýaşamagy öwretmäge gelendir diýip begendim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öwretmek - öwredýär, öwreder, öwredipdir.


Duş gelýän formalary
 • öwreden
 • öwredende
 • öwredenden
 • öwredendigi
 • öwredendigini
 • öwredendikleri
 • öwredendir
 • öwredenem
 • öwredeni
 • öwredenim
 • öwredenini
 • öwredeniň
 • öwredeniňde
 • öwredeniňe
 • öwredenleri
 • öwredenok
 • öwredenoklar
 • öwredensoň
 • öwreder
 • öwrederdi
 • öwrederdik
 • öwrederdim
 • öwrederdiň
 • öwrederin
 • öwrederis
 • öwrederler
 • öwredersiň
 • öwredeýin
 • öwredip
 • öwredipdi
 • öwredipdiler
 • öwredipdim
 • öwredipdir
 • öwredipdirler
 • öwrediň
 • öwredäýen
 • öwredäýmeli
 • öwredäýseň
 • öwredýän
 • öwredýänden
 • öwredýändigi
 • öwredýändigini
 • öwredýändikleri
 • öwredýändir
 • öwredýänem
 • öwredýänlerden
 • öwredýänleri
 • öwredýär
 • öwredýär-de
 • öwredýärdi
 • öwredýärdiler
 • öwredýärin
 • öwredýärler
 • öwretdi
 • öwretdik
 • öwretdiler
 • öwretdim
 • öwretdiň
 • öwretgin
 • öwretjek
 • öwretjekdigi
 • öwretjekkä
 • öwretjekler
 • öwretme
 • öwretmedi
 • öwretmedik
 • öwretmedilermi
 • öwretmediň
 • öwretmegem
 • öwretmegi
 • öwretmeginden
 • öwretmegine
 • öwretmegiň
 • öwretmek
 • öwretmekde
 • öwretmekden
 • öwretmekdir
 • öwretmeklige
 • öwretmekligi
 • öwretmekligiň
 • öwretmeklik
 • öwretmeklikde
 • öwretmeklikden
 • öwretmekçi
 • öwretmelerden
 • öwretmeli
 • öwretmelidigi
 • öwretmelidir
 • öwretmelidirler
 • öwretmeris
 • öwretmersiň
 • öwretmese
 • öwretmesinler
 • öwretmäge
 • öwretmän
 • öwretmändi
 • öwretmändiler
 • öwretmändir
 • öwretmändirler
 • öwretmäniň
 • öwretmäň
 • öwretse-de
 • öwretsene
 • öwretseň
 • öwretsin