öwrenmek öw‧ren‧mek işlik

Bilimi özleşdirmek, biz käri, seneti ele almak, bir zadyň tärini bilmek.

 • Adamzadyň we haýwanyň gylyk-häsiýetlerini oňat öwrenipdir. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • öwrendi
 • öwrendigine
 • öwrendigini
 • öwrendigiçe
 • öwrendik
 • öwrendikler
 • öwrendiler
 • öwrendim
 • öwrendiň
 • öwrendiňiz
 • öwrendiňizmi
 • öwreneli
 • öwreneliň
 • öwrenemok
 • öwrenen
 • öwrenende
 • öwrenenden
 • öwrenendigi
 • öwrenendigimize
 • öwrenendigine
 • öwrenendigini
 • öwrenendikleri
 • öwrenendiklerinden
 • öwrenendiklerini
 • öwrenendir
 • öwrenenime
 • öwrenenimizde
 • öwrenenini
 • öwreneniň
 • öwreneniňde
 • öwreneniňizi
 • öwrenenler
 • öwrenenlerinde
 • öwrenenlerinden
 • öwrenenlerini
 • öwrenenleriniň
 • öwrenenleriň
 • öwrenenleriňi
 • öwrenenligi
 • öwrener
 • öwrenerdi
 • öwrenerdim
 • öwrenere
 • öwreneri
 • öwrenerin
 • öwreneris
 • öwrenerler
 • öwrenermi
 • öwrenersiň
 • öwrenersiňiz
 • öwrenesi
 • öwrenesim
 • öwrenesiň
 • öwrenip
 • öwrenipdi
 • öwrenipdiler
 • öwrenipdim
 • öwrenipdir
 • öwrenipdiris
 • öwrenipdirler
 • öwrenipdiň
 • öwrenipsiňiz
 • öwreniň
 • öwrenjegem
 • öwrenjegiňi
 • öwrenjek
 • öwrenjekdigine
 • öwrenjekdigini
 • öwrenjekdikleri
 • öwrenjekdiklerini
 • öwrenjekmi
 • öwrenme
 • öwrenmedi
 • öwrenmedigime
 • öwrenmedik
 • öwrenmediklere
 • öwrenmegi
 • öwrenmegidir
 • öwrenmegim
 • öwrenmegimiz
 • öwrenmeginde
 • öwrenmeginden
 • öwrenmegine
 • öwrenmegini
 • öwrenmeginiň
 • öwrenmegiň
 • öwrenmejek
 • öwrenmejekdigine
 • öwrenmek
 • öwrenmekde
 • öwrenmekden
 • öwrenmekdi
 • öwrenmekdigini
 • öwrenmekdir
 • öwrenmekleri
 • öwrenmeklerinde
 • öwrenmeklerinden
 • öwrenmeklerine
 • öwrenmeklerini
 • öwrenmekleriň
 • öwrenmeklige
 • öwrenmekligi
 • öwrenmekligini
 • öwrenmekliginiň
 • öwrenmekligiň
 • öwrenmeklik
 • öwrenmeklikde
 • öwrenmeklikden
 • öwrenmeklikdir
 • öwrenmekçi
 • öwrenmeleri
 • öwrenmeleriniň
 • öwrenmeli
 • öwrenmelidi
 • öwrenmelidiginden
 • öwrenmelidigini
 • öwrenmelidik
 • öwrenmelidir
 • öwrenmelidirler
 • öwrenmelimi
 • öwrenmersiňiz
 • öwrenmesek
 • öwrenmeseler
 • öwrenmesemem
 • öwrenmeseň
 • öwrenmeseňiz
 • öwrenmesi
 • öwrenmesinde
 • öwrenmesini
 • öwrenmezden
 • öwrenmezligi
 • öwrenmezligiň
 • öwrenmezlik
 • öwrenmeýänem
 • öwrenmeýär
 • öwrenmeýärler
 • öwrenmäge
 • öwrenmäge-de
 • öwrenmän
 • öwrenmändigi
 • öwrenmändiginden
 • öwrenmändigine
 • öwrenmändir
 • öwrenmäniň
 • öwrenmänsiň
 • öwrenmänsoň
 • öwrense
 • öwrense-de
 • öwrensek
 • öwrenseler
 • öwrenseň
 • öwrensin
 • öwrenäýjek
 • öwrenäýmekden
 • öwrenäýmeli
 • öwrenäýseň
 • öwrenýän
 • öwrenýändigi
 • öwrenýändigine
 • öwrenýändigini
 • öwrenýändiklerine
 • öwrenýändiklerini
 • öwrenýändir
 • öwrenýänem
 • öwrenýänler
 • öwrenýänlere
 • öwrenýänleriň
 • öwrenýänligi
 • öwrenýänligindedir
 • öwrenýänliginden
 • öwrenýär
 • öwrenýärdi
 • öwrenýärdiler
 • öwrenýärdim
 • öwrenýärin
 • öwrenýäris
 • öwrenýärler
 • öwrenýärsiňiz