öwrenje öw‧ren‧je

Biz işe ýaňy girişip başlan, bir işi, seneti ýaňy öwrenip başlan.

  • Onuň ýazan eserleri öwrenje ýazarlaryň eserlerinden tapawutlanmaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ony öwrenje işçileriň hatarynda fabrige kabul etdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • öwrenjeleriň
  • öwrenjeligimden
  • öwrenjelik
  • öwrenjäniň