öwrenişdirmek öw‧re‧niş‧dir‧mek işlik

Ýuwaş-ýuwaşdan ysnyşdyrmak, ýuwaş-ýuwaşdan endik etdirmek, öwrendekli etmek.

 • Meniň göwnümi görmek, özüne öwrenişdirmek üçin sypaýyçylyk etdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • öwrenişdirdi
 • öwrenişdirdiler
 • öwrenişdirensoň
 • öwrenişdirip
 • öwrenişdiripdir
 • öwrenişdiripdirler
 • öwrenişdirjek
 • öwrenişdirmegi
 • öwrenişdirmek
 • öwrenişdirmeklik
 • öwrenişdirmeli
 • öwrenişdirmezdi
 • öwrenişdirmäge
 • öwrenişdiräýseň
 • öwrenişdirýärler